Kai Rocha

Luís Barreira  Carolina Oliveira (Kai Rocha), 2012  Fotografia  serie: Swimming pool  arquivo: 09_01_IMG_0251, 2012

Luís Barreira

Carolina Oliveira (Kai Rocha), 2012

Fotografia

serie: Swimming pool

arquivo: 09_01_IMG_0251, 2012