Kai Rocha

Luís Barreira Carolina Oliveira (Kai Rocha), 2012 Fotografia serie: Swimming pool arquivo: 09_01_IMG_0251, 2012

Luís Barreira

Carolina Oliveira (Kai Rocha), 2012

Fotografia

serie: Swimming pool

arquivo: 09_01_IMG_0251, 2012

Lines

Luís Barreira Lines, 2011 Fotografia serie:  arquivo: 08_17_NIK_0009, 2011

Luís Barreira

Lines, 2011

Fotografia

serie: 

arquivo: 08_17_NIK_0009, 2011

Thalia

Luís Barreira Thalia, 2015 Fotografia arquivo: 11_05_IMG_1385, 2015

Luís Barreira

Thalia, 2015

Fotografia

arquivo: 11_05_IMG_1385, 2015